Sarah Boughton Female

Born: 1721
Died:      

Sarah's Family

Spouse: Thomas Turnoy married 1741
Children: Sarah Turney, Thomas Turney, George Turney, Mary Turney, George Turney, Kitty Turney, John Turney, William Turney, Joseph Turney
 

Sarah's Heritage

Parents: William Boughton, Mary, Mary
Siblings: Mary Boughton, John Boughton, William Boughton, Richard Boughton, Anne Boughton, Elizabeth Boughton, Thomas Boughton, Jane Boughton, Susannah Boughton