Thomas Thornton Male

Thomas's Marriage #1

Spouse: Mary married  
Children: James Thornton
 

Thomas's Marriage #2

Spouse: Elizabeth Brittan married  
Children: Thomas Thornton
 

Thomas's Heritage

Parents:
Siblings: